برچسب: نمایشگاه هفته پژوهش

بازدید دانش آموزان از نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار با ...

این بازدید که با هدف آشنایی دانش آموزان از آخرین دست آوردهای پژوهشی، فناوری استان یزد انجام ...

ادامه

بازدید استاندار یزد از نمایشگاه پژوهش، فناوری و فنن بازار استان ...

به گزارش روابط عمومی نمایشگاه های بین المللی یزد در این بازدید، معاونین استاندار، فرماندار یزد، اعضای ...

ادامه