درباره ما

ما بر آنیم با اتکا به سرمایه انسانی، تحقیق، خلاقیت و ایده پردازی برای ارتقا مستمر سطح سرویس مدارس در کشور با باوری مبتنی بر نوآوری و دانش بنیان با ایجاد سکوی کسب و کار اینوباس ضمن ایجاد مشارکت ،بروزرسانی و پشتیبانی با نگاه حرفه ای به آینده در راستای تکمیل زنجیره ارتباطی و دانش بنیان در سایر حوزه ها حمل و نقل نیز تمام تلاش و همت خود را جهت نیل به اهداف و افزایش بهره وری با بهره مندی از آخرین دستاورد های شاخص و علمی روز دنیا به کار گیریم

Thumb

عباس باروتکوب زاده

مدیر عامل (بنیان گذار)
Thumb

ابوالفضل شاهدیان

مدیر مالی (بنیان گذار)
Thumb

سعید پور محمد علی

مدیر طراحی و توسعه (بنیان گذار)
Thumb

محمدرضا حسینی بغداد آبادی

عضو هییت مدیره
Thumb

فاطمه شریفی

دستیار رسانه و ارتباطات
Thumb

احسان میرزابابایی

مسئول تولید محتوا
Thumb

فاطمه خاکسار

مسئول منابع انسانی
Thumb

امیر خبیری

حسابدار ارشد
Thumb

محسن بابایی

کارشناس اداری مالی
Thumb

احمد پیامنی

مدیر فنی
Thumb

زهرا فراشائیان

برنامه نویس (فرانت اند)
Thumb

علیرضا آدابی

برنامه نویس ارشد (فرانت اند)
Thumb

پیمان جعفری

برنامه نویس (بک اند)