حضور اینوباس در بزرگترین رویداد سرمایه گذاری استارت آپی استان یزد

رویداد سکوی پرتاب یزد در حالی به کار خود پایان داد که از مجموع ۵۷ تیم حاضر ...

ادامه