گزارش عملکرد 1401 و ارائه برنامه های 1402 اینوباس در جلسه کمیسیون آمد و شد شورای اسلامی شهر یزد

در ابتدا این جلسه عباس باروتکوب زاده مدیر عامل سامانه اینوباس به تشریح عملکرد این سامانه در حوزه حمل و نقل پاسخگو به تقاضا(DRT) در شهر یزد برای سرویس دانشگاه های سراسری میبد، اردکان و پردیس مهریز و جابجایی روزانه بیش از 700 تردد را با استفاده از بخش خصوصی سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری یزد پرداخت و در ادامه با توجه به اعلام نیاز استان مبنی بر هوشمندسازی و تسهیل فرایند سرویس مدارس این سامانه به جامعه دانش آموزی با هدف فرهنگ سازی و گسترش استفاده حمل و نقل عمومی در سال 1402 روی خواهد آورد.

در پایان دکتر تجملیان و اعضای محترم کمیسیون آمد و شد شورای اسلامی شهر یزد ضمن بیان نکات لازم دستور ارائه گزارش مکتوب برنامه های سال 1402 اینوباس در دو حوزه DRT و سرویس هوشمند مدارس به شورای اسلامی شهر یزد به اینوباس دادند.