نرخ سرویس مدارس اعلام شد

نرخ ایاب و ذهاب سال تحصیلی جدید ویژه خودروهای تاکسی و شخصی از سوی شرای شهر به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد اعلام و از سوی این سازمان به مدارس ابلاغ شد.