برگزاری کمیسیون آمد و شد شورای شهر با موضوع سرویس مدارس

در این جلسه با حضور اعضای کمیسیون آمد و شد شورای شهر به ریاست جناب آقای دکتر ...

ادامه