بازدید استاندار یزد از نمایشگاه پژوهش، فناوری و فنن بازار استان ...

به گزارش روابط عمومی نمایشگاه های بین المللی یزد در این بازدید، معاونین استاندار، فرماندار یزد، اعضای ...

ادامه