اینوباس؛ سامانه سرویس هوشمند مدارس در یزد

سرویس هوشمند مدارس بر پایه فناوری‌های جدید در پارک علم و فناوری یزد راه اندازی می‌شود.

ادامه