اینوباس، استارت آپ برتر استان یزد در سال 1400

دانشگاهیان دانشگاه یزد با کسب هفت عنوان برتر در رده‌های نخبگان، پژوهشگران دانشگاهی، فناوران، استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های فناور ...

ادامه