کسب رتبه برتر در سومین رویداد استارت آپ سرآمدان شاهد و ...

این رویداد با هدف ارتقا جایگاه علمی ایثارگران ایران اسلامی در گسترش افق تابناک علم و فناوری ...

ادامه