برچسب: استارت آپ

حضور اینوباس در بزرگترین رویداد سرمایه گذاری استارت آپی استان یزد

رویداد سکوی پرتاب یزد در حالی به کار خود پایان داد که از مجموع ۵۷ تیم حاضر ...

ادامه

استارت آپ اینوباس چگونه شکل گرفت؟

حل مشکل در سیستم حمل و نقل پردیس مهریز دانشگاه یزد با چاره اندیشی دانشجویان و ...

ادامه