دیدار اعضا شرکت دانش بنیان آسام پرداز ایساتیس با حضرت آیت ...

در این دیدار اعضا شرکت دانش بنیان آسام پرداز ایساتیس با حضرت آیت الله ناصری امام جمعه ...

ادامه