برچسب: آموزش و پرورش استان یزد

افزایش ناوگان سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید

شهردار شهر میراث جهانی یزد با بیان اینکه در سال تحصیلی گذشته در خصوص نحوه حمل و ...

ادامه

گسترش سرویس هوشمند مدارس

مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان یزد، با اشاره به همکاری دستگاه‌های مشارکت کننده در حوزه ...

ادامه