گسترش سرویس هوشمند مدارس

مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان یزد، با اشاره به همکاری دستگاه‌های مشارکت کننده در حوزه مدیریت شهری و آموزشی در راستای کمیسیون تبصره ۱۸ و حصول دستاوردهای خوب در زمینه‌ی ساماندهی سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید گفت نرخ گذاری سرویس مدارس از جمله اقدامات خوبی بود که صورت گرفته و با هماهنگی‌های انجام شده ابهامات و سر در گمی‌های سال گذشته تحصیلی را نخواهیم داشت. محمد کاظم رحیمی نژاد همچنین با اشاره به ایجاد زمینه لازم برای استفاده از نرم افزارهای ساماندهی سرویس مدارس اظهار کرد این اقدام در حال شکل گیری است و امسال به تدریج گسترش پیدا خواهد کرد.