کسب رتبه اول توسط اینوباس در رویداد نوآوری بسیج علمی و پژوهشی استان یزد

اینوباس سامانه سرویس اختصاصی و اشتراکی توانست در رویداد نوآوری بسیج علمی پژوهشی استان یزد در بین ده ها طرح استارت آپی رتبه اول را کسب کند.