جلسه هم‌اندیشی اینوباس با ریاست جدید سازمان فاوا شهرداری یزد

این جلسه در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ به دعوت سازمان فاوای شهرداری و با حضور ریاست جدید این سازمان، جناب آقای دکتر سرسنگی و اعضای هیات رئیسه‌ی آن صورت گرفت.

در این جلسه به بررسی و برنامه ریزی جهت ادامه همکاری این دو مرکز پرداخته شد.