تشکیل جلسه کارگروه ماده 18 با موضوع اینوباس

جلسه کارگروه ماده 18 تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛در این جلسه که با حضور محمد کاظم رحیمی نژاد مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد و سایر اعضا تشکیل گردید در خصوص هماهنگی جهت سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان در سال تحصیلی پیش رو بحث و تصمیم گیری شد.

رحیمی نژاد اظهار داشت: مقرر شد طبق روال سال های گذشته فقط مدیران مدارس طرف عقد قرارداد با موسسات حمل و نقل دانش آموزی باشند و به عنوان ناظر بر روند سرویس مدارس نظارت کنند و در غیر این صورت وظیفه نظارت به عهده فردی می باشد که از طرف مدیر مدرسه منصوب می گردد.

وی افزود:در خصوص راه اندازی سامانه نظارتی الکترونیکی توسط شرکت دانش بنیان “اینو باس” باید موضوع در جلسه شورای راهبری فناوری و تولید دانش بنیان استان مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

اخذ استعلام از وزارت آموزش و پرورش جهت راه اندازی سامانه نظارتی اینو باس،پیگیری و پیشنهاد نرخ سرویس مدارس به شورای شهر برای سال تحصیلی 1403-1402 توسط کار گروه ماده 18 در اولین فرصت ممکن،نظارت بیش از گذشته بر روند سرویس دهی دانش آموزی در سطح شهر و ارایه گزارش های لازم توسط سازمان و نهادهای مربوطه به صورت ماهیانه به دبیرخانه کارگروه ماده 18 استان،تشکیل جلسه توجیهی روسای ادارات نواحی یک و دو آموزش و پرورش با مدیران مدارس جهت آمادگی لازم برای راه اندازی سامانه اینو باس از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.