برگزاری کمیسیون آمد و شد شورای شهر با موضوع سرویس مدارس

در این جلسه با حضور اعضای کمیسیون آمد و شد شورای شهر به ریاست جناب آقای دکتر تجملیان، ریاست محترم سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد، رئیس پلیس محترم راهور استان یزد، ریاست محترم سازمان فاوا شهرداری، مدیر کنترل ترافیک و دبیر شورای ترافیک استان و ریاست انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش صورت گرفت، برنامه ها و پیشنهادات اولیه برنامه ریزی سرویس مدارس ارائه و در مورد آن بحث و تبادل نظر گردید.