بازدید سردار وحیدی وزیر کشور از غرفه اینوباس در هجدهمین نمایشگاه حمل و نقل

بازدید وزیر محترم کشور، دکتر وحیدی از غرفه اینوباس در هجدهمین نمایشگاه حمل و نقل، عمران و خدمات شهری، شهر هوشمند، مدیریت جامعه شهری، ماشین آلات و صنایع وابسته در محل نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب و بررسی، توضیح سامانه سرویس هوشمند مدارس اینوباس جهت تسهیل فرآیند سرویس دهی در مدارس با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی