اینوباس، برگزیده اولین رویداد دانشجویی ایده شو شهری حمل و نقل پایدار یزد در کمیسیون شهر هوشمند

در یکصد و شانزدهمین جلسه کمیسیون شهرهوشمند و بهبود روش ها شورای اسلامی شهر یزد و با حضور اعضای کمیسیون، معاون برنامه ریزی شهردار، سرپرست سازمان فاوا و مدیریت مهندسی ترافیک شهرداری؛ از ۳ تیم برگزیده اولین رویداد ایده شو دانشجویی حمل و نقل پایدار یزد تجلیل شد.

سرویس حمل و نقل عمومی اینوباس، سامانه هوشمند هدایت مسیر خودروهای اورژانسی و اپلیکیشن آموزش ترافیک ویژه کودکان به ترتیب رتبه اول تا سوم این رویداد را کسب کردند.

منبع: روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد